KERAKOLL KERACEM ECO PRONTO 25KG

80,00  Brutto | 65,04  Netto

Keracem® Eco Pronto

Gotowy, ekokompatybilny, certyfikowany jastrych mineralny, normalnie wiążący i szybkoschnący pod układanie na klej, idealny w GreenBuilding.
Keracem® Eco Pronto charakteryzuje się doskonałym przewodzeniem ciepła, co jest właściwością niezbędną przy wykonywaniu podłóg ogrzewanych dla osiągnięcia najwyższej wydajności systemu ogrzewania podłogowego i równomiernego rozprowadzania ciepła.
  • Gotowy do użytku, gwarantuje niezawodność
  • Dopuszczony do użycia w przemyśle stoczniowym
  • Idealny do uzupełnień i napraw

Brak w magazynie

Opis

Keracem® Eco Pronto

 

Gotowy, ekokompatybilny, certyfikowany jastrych mineralny, normalnie wiążący
i szybkoschnący pod układanie na klej, idealny w GreenBuilding. Zredukowana emisja
CO2 i najniższa emisja lotnych związków organicznych, zawiera surowce z recyklingu.
Po związaniu odpowiedni do recyklingu jako kruszywo.
Keracem® Eco Pronto charakteryzuje się doskonałym przewodzeniem ciepła, co jest właściwością
niezbędną przy wykonywaniu podłóg ogrzewanych, dla osiągnięcia najwyższej wydajności systemu
ogrzewania podłogowego i równomiernego rozprowadzania ciepła.

 

Przeznaczenie
Normalnie wiążące i szybkoschnące jastrychy zespojone o grubości ≥ 20 mm i jastrychy pływające o grubości ≥ 40 mm. Maksymalna grubość warstwy 80 mm.
Produkty zgodne:
– kleje mineralne zgodne z technologią SAS, kleje organiczne mineralne jedno- i dwuskładnikowe
– kleje cementowe jednoskładnikowe i dwuskładnikowe reaktywne, epoksydowe i poliuretanowe, w dyspersji wodnej i w roztworze rozpuszczalników
Wykładziny:
– gres, płytki ceramiczne, klinkier, cotto, mozaika szklana i ceramiczna, wszystkie typy i formaty
– kamienie naturalne, konglomeraty, marmur, także jeśli ulegają deformacji i plamieniu przy kontakcie z wodą
– parkiet, PVC, linoleum, wykładziny dywanowe
Podłoża:
– płyty i stropy betonowe prefabrykowane i wylewane na miejscu, jastrychy lekkie i cementowe, płyty termoizolacyjne i wygłuszające
Do wewnątrz i na zewnątrz, obiektów mieszkalnych, handlowych, przemysłowych, elementów architektury miejskiej, również w strefach narażonych na duże skoki temperatur i
przemarzanie; płyty grzewcze podłóg ogrzewanych.
Nie stosować
Na podłoża odkształcalne bez uprzedniego obliczenia odkształceń i zaprojektowania odpowiednich szczelin dylatacyjnych; jako warstwa zespojona na betonowych elementach
niedostatecznie sezonowanych.

Przygotowanie podłoży
Podłoża muszą być wymiarowo stabilne, suche, czyste, odpylone, bez pęknięć, pozbawione kruszących się i niespójnych fragmentów, wolne od zjawiska kapilarnego podciągania
wilgoci oraz o wytrzymałości mechanicznej zgodnej z przeznaczeniem. Jastrych musi być oddzielony od wszystkich elementów pionowych odkształcalną opaską o szerokości
≈ 8 – 10 mm na swej całej grubości. W wykonywanym jastrychu muszą zostać zachowane istniejące w podłożu szczeliny konstrukcyjne.
Jastrychy zespojone: w przypadku podłoży nieregularnych o zmiennym przekroju lub o przekroju mniejszym niż 40 mm zaleca się ułożenie pomiędzy 1/3 a 1/2 grubości
warstwy od spodu, siatki spawanej z drutu Ø 2 mm i oczkach 50×50 mm i przymocowanej do podłoża. Dla poprawy przyczepności do podłoża nanieść “świeżo na świeżo” warstwę
sczepną złożoną z 2,5 części cementu 32,5 lub 42,5, 1 części ekokompatybilnego lateksu wodnego Keraplast Eco P6 i 1 części wody.
Jastrychy pływające: w przypadku wykonywania jastrychow wykańczanych materiałami wrażliwymi na wilgoć lub na podłożach narażonych na kapilarne podciąganie
wody lub niedostatecznie sezonowanych, należy na gładkie i czyste podłoże nałożyć warstwę izolacji z folii polietylenowej lub Pvc z zakładką minimum 20 cm sklejoną taśmą,
wychodzącą na ściany i elementy pionowe (np. słupy) na wysokość rowną grubości warstwy jastrychu.
Jastrychy na podłożach ściśliwych: w przypadku podłoży lekkich o małej gęstości lub przy obecności cienkich warstw izolacji termoakustycznych, należy dobrać grubości
warstwy i zbrojenie na podstawie obliczeń uwzględniających deformowalność wspomnianych materiałów.
Sposób użycia
Keracem® Eco Pronto miesza się z czystą wodą używając powszechnie spotykanych na budowach urządzeń jak betoniarki, mieszalniki przeciwbieżne, pneumatyczne lub
ślimakowe przestrzegając wskazanej proporcji woda/Keracem® Eco Pronto do osiągnięcia półsuchej konsystencji bez wysiękania wody. Pracując w temperaturach bliskich zera
zalecana jest ochrona worków Keracem® Eco Pronto przed nocnym chłodem i używanie ciepłej wody dla poprawy mieszania, transportu, pompowania i obróbki mieszanki.
W przypadku wysokich temperatur należy przechowywać worki Keracem® Eco Pronto w cieniu i używać zimnej wody.
Idealnym urządzeniem do uzyskiwania konsystencji półsuchej Keracem® Eco Pronto jest mieszalnik ciśnieniowy z transportem pneumatycznym. Przy pojemności mieszalnika
260 litrów dupuszczalny jest wsad 11 – 13 worków 30 kg Keracem® Eco Pronto na jedno mieszanie. Dodać przed zamknięciem wsypu ≈ 22 – 26 litrów wody. Przy pojemności
190 litrów wsypać 8 – 10 worków i ≈ 16 – 20 litrów wody.
Nanoszenie
Keracem® Eco Pronto w praktyczny i pewny sposób układa się zachowując tradycyjne metody wykonywania jastrychów cementowych: przygotowanie listew poziomowych,
nakładanie i zagęszczanie mieszanki, końcowe docieranie pacą lub maszynowo. Faza zagęszczania ma ogromne znaczenie dla osiągnięcia prawidłowych i wyskokich wytrzymałości
mechanicznych dlatego winna być wykonana natychmiast po wyłożeniu jastrychu na podłoże i przed wyrównaniem powierzchni metalową łatą. Przy grubych warstwach ubijać
warstwy pośrednie do osiągnięcia żądanej grubości warstwy. Wykończenie jastrychu przez zwilżanie przy zacieraniu zacieraczką często powoduje powstawanie powierzchniowej
skorupy o małej nasiąkliwości, która wydłuża schnięcie i pogarsza parametry jastrychu. Przy przeprowadzaniu rur, gdy warstwa jastrychu jest cieńsza (minimum 2 cm) konieczne
jest zbrojenie ocynkowaną siatką metalową o oczkach trapezowych (2/3 cm). W przypadku przerw w pracy należy wykonać połączenia między starszą a świeżą częścią za pomocą
prętów Ø 5 o długości ≈ 50 cm rozstawionych co ≈ 20/30 cm lub siatki zgrzewanej (Ø 5 mm, oczko 20×20 cm) i nanosząc na powierzchnię styku przed kontynuacją prac warstwę
sczepną złożoną z 2,5 części cementu 32,5/42,5, 1 części ekokompatybilnego lateksu wodnego Keraplast Eco P6 i 1 części wody.
Czyszczenie
Czyszczenie urządzeń i narzędzi z resztek Keracem® Eco Pronto dokonuje się wodą przed ostatecznym stwardnieniem produktu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KERAKOLL KERACEM ECO PRONTO 25KG”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *