Kerakoll Keratech® Eco R30

115,00  Brutto | 93,50  Netto

Keratech® Eco R30

Ekokompatybilna, certyfikowana, mineralna, bardzo szybkowiążaca zaprawa
samopoziomująca do wysoce wytrzymałego wyrównywania w grubej warstwie podłoży
nieregularnych, idealna w GreenBuilding. Zredukowana emisja CO₂, najniższa emisja
lotnych związków organicznych, odpowiednia do recyklingu jako kruszywo.
Keratech® Eco R30 zapewnia najłatwiejszą i najpewniejszą obrabialność w swojej klasie dla uzyskiwania
powierzchni idealnej do układania płytek ceramicznych i kamieni naturalnych za pomocą klejów
ekokompatybilnych.

Brak w magazynie

Opis

Keratech® Eco R30

Ekokompatybilna, certyfikowana, mineralna, bardzo szybkowiążaca zaprawa samopoziomująca do wysoce wytrzymałego wyrównywania w grubej warstwie podłoży nieregularnych, idealna w GreenBuilding.

Keratech® Eco R30 zapewnia najłatwiejszą i najpewniejszą obrabialność w swojej klasie dla uzyskiwania powierzchni idealnej do układania płytek ceramicznych i kamieni naturalnych za pomocą klejów ekokompatybilnych.

  • Do wewnątrz, grubość warstwy od 3 do 30 mm
  • Dopuszczony do użycia w przemyśle stoczniowym
  • Długi czas samopoziomowania, idealny także do dużych powierzchni

 

Przeznaczenie
Wylewka samopoziomująca do nierównych i nieregularnych podłoży, szybkoschnąca i szybkowiążąca o kurczliwości kompensowanej, minimalnej emisji TVOC – Total Volatile
Organic Compound. Na bazie cementów hipoalergicznych o niskiej zawartości związków chromu. Grubości od 3 do 30 mm.
Produkty zgodne:
– kleje mineralne zgodne z technologią SAS, kleje organiczne mineralne jedno- i dwuskładnikowe
– kleje cementowe jednoskładnikowe i dwuskładnikowe reaktywne, epoksydowe i poliuretanowe, w dyspersji wodnej i w roztworze rozpuszczalników
Wykładziny:
– gres porcelanowy, płytki ceramiczne, klinkier, terakota – wszystkich typów i formatów
– kamienie naturalne, kompozyty, marmur
– parkiet, wykładzimy tekstylne, guma, PVC, linoleum
– żywiczne powłoki do betonu
– podłogi podniesione
Podłoża:
– jastrychy mineralne wykonane z użyciem produktów Rekord® Eco i Keracem® Eco jako spoiw lub suchych mieszanek
– jastrychy cementowe
– beton prefabrykowany lub odlewany
– pozostałości klejów cementowych
Podłogi wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, handlowych i przemysłowych, płyty grzewcze podłóg ogrzewanych.
Nie stosować
Na zewnątrz; na podłoża bardzo odkształcalne i ulegające dylatacji termicznej, mokre lub narażone na stałe kapilarne podciąganie wilgoci; w pomieszczeniach o stałej obecności
wody

 

Przygotowanie podłoży
Wszystkie podłoża powinny być odpylone, oczyszczone z olejów i tłuszczów, wolne od zjawiska kapilarnego podciągania wody, pozbawione części kruchych i oddzielających się
jak pozostałości cementu, wapna oraz resztek farb i klejów, które muszą być całkowicie usunięte. Podłoże musi być stabilne, bez pęknięć i po przebytym skurczu hydrometrycznym
dojrzewania.
Podłoża mało nasiąkliwe: podłoża gładkie, mało nasiąkliwe lub całkowicie nienasiąkliwe jak ceramika, piaskowce, farby epoksydowe i do malowania murów, pozostałości
klejów, gładkie, zwarte i spójne powierzchnie cementowe, należy przygotować poprzez obróbkę mechaniczną lub zastosowanie poprawiającego przyczepność, ekokompatybilnego
środka na bazie wodnej Keragrip Eco, dokładnie według wskazówek zastosowania oraz po odpowiednim oczyszczeniu powierzchni. Ewentualne środki powierzchniowe jak
pozostałości z szalunków lub wosk należy usunąć mechanicznie lub przy pomocy odpowiednich preparatów chemicznych.
Podłoża bardzo nasiąkliwe: zwarte i bardzo nasiąkliwe jastrychy należy zagruntować Primer A Eco lub Primer AD Eco celem obniżenia i wyregulowania nasiąkliwości.
W przypadku słabych podłoży chłonnych nanieść Keradur Eco lub Primer AD Eco. Przestrzegać wskazanego czasu oczekiwania przed wylaniem zaprawy samopoziomującej.
Sposób użycia
Keratech® Eco R30 przygotowuje się w czystym pojemniku wlewając do niego najpierw ok. ¾ potrzebnej ilości wody. Dodawać Keratech® Eco R30 stopniowo do pojemnika
mieszając mieszadłem wolnoobrotowym (≈ 400 obr./min). Dodawać stopniowo wodę do momentu otrzymania jednorodnej, płynnej, wolnej od grudek mieszaniny. Dla
otrzymania dużej ilości zaprawy do samopoziomowania, zaleca się użycie wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego z pionowymi listwami. Specjalne polimery o wysokiej
dyspergowalności zapewniają natychmiastową gotowość Keratech® Eco R30 do aplikacji. Ilość wody wskazana na opakowaniu jest wielkością orientacyjną. Keratech® Eco R30
posiada wysoką zdolność samopoziomowania; dodawanie zbyt dużej ilości wody nie poprawia obrabialności, może powodować skurcz w plastycznej fazie wiązania i pogarsza
parametry końcowe jak twardość powierzchni, wytrzymałość na ściskanie i przyczepność.
Nanoszenie
Keratech® Eco R30 zwykle aplikuje się pacą gładką lub raklem. Aplikacja agregatem tynkarskim pozwala na jednorodne i grubowarstwowe wyrównywanie dużych powierzchni.
Dobrze jest docisnąć zaprawę pacą do podłoża, aby wyregulować chłonność wody i uzyskać maksymalne przywarcie do podłoża. Następnie przystąpić do regulacji grubości
warstwy. Użycie listwy poziomującej o okrągłym przekroju pomaga zaprawie oddać bąbelki powietrza powstałe przez zbyt dużą chłonność podłoża i uzyskać równą i płaską
powierzchnię także przy grubych warstwach. Ewentualna kolejna warstwa musi być nałożona jak tylko poprzednia pozwala na wchodzenie (≈ 2/4 h przy +23 °C 50% w.w.) po
uprzednim nałożeniu ekokompatybilnej warstwy sczepnej Keragrip Eco zgodnie ze wskazaniami jej użycia. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, należy odczekać przynajmniej
5/7 dni, w zależności od wykonanej grubości, nanieść Keragrip Eco i przystąpić do nanoszenia następnej warstwy. W przypadku niskich temperatur i dużej wilgotności zaleca
się wentylację pomieszczeń w trakcie wykonywania i przez pierwsze godziny po zakończeniu prac, aby uniknąć kondensacji wilgoci na powierzchni wylewki w fazie wiązania.
Zabezpieczyć przed przeciągami na poziomie podłogi.
Czyszczenie
Myć narzędzia wodą z resztek Keratech® Eco R30 przed ich stwardnieniem

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kerakoll Keratech® Eco R30”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *